Pidgin

Pidgin (dříve známý jako Gaim) je multiprotokolový a multiplatformní klient pro instant messaging. Tento program podporuje mnoho komunikačních protokolů: OSCAR (AIM/ICQ/.Mac), MSN, Yahoo, Gadu-Gadu, IRC, XMPP (Jabber, Google Talk, Facebook), MyspaceIM, OpenNAP, SILC, Zephyr, Napster a GroupWise. Pidgin je svobodný software vytvářený pod licencí GNU GPL. Program je napsán pod knihovnou Gtk+ 2 a k dispozici jsou verze pro Linux, Windows, BSD, Qtopia (například Sharp Zaurus) a další.

Schopnosti

  • Přidání kontaktů
  • Konference
  • Metakontakty
  • Umí všechny standardní akce jako např. ozvučení
  • Dokáže hlídat kontakty (připojení, návrat z nečinnosti apod.)
  • Přenostitelná verze
  • Kompletně v češtině

Pidgin slouží jako klient pro několik komunikačních protokolů, které umožňuje uživateli využívat zároveň. Program je možno rozšířit množstvím pluginů. Pidgin podporuje textovou komunikaci ve stylu ICQ, posílání souborů přes některé protokoly, chaty a IRC kanály. Uložené kontakty je možno sledovat, Pidgin je schopen automaticky odeslat zprávu kontaktu při jeho připojení, upozornit uživatele, že se daný kontakt přihlásil, vrátil z nečinnosti, odhlásil se… Jednotlivá okna chatů, kanálů a rozhovorů mezi uživateli je možno sdružovat do jednoho okna se záložkami.

Pidgin automaticky zaznamenává veškerou komunikaci do historie, ve které je možno vyhledávat klíčová slova. Program podporuje Zprávy o nepřítomnosti (informace pro ostatní uživatele, že uživatel není přítomen, nepřeje si být rušen…), různá kódování textové komunikace, ale stává se, že má problém s přijímáním zpráv od klientů, kteří nejsou schopni správně pracovat s kódováním (a nebo informace o kódování neodesílají). Okno kontaktů je možno minimalizovat do tzv. „Oznamovací oblasti“.

Pro běh programu pod operačním systémem Windows je nutno mít nainstalovány knihovny Gtk+ 2. Tento program podporuje mnoho jazykových verzí, včetně české.

  • Windows: Ze stránek programu si stáhněte instalátor, spusťte, zvolte češtinu a odklikejte. Instalační průvodce vám umožní nainstalovat i podporu pro kontrolu českého pravopisu.
  • Linux: Vaše linuxová distribuce Pidgin určitě obsahuje ve svých zdrojích, stačí vyhledat příslušně pojmenovaný balíček v nástroji, kterým obvykle instalujete nový software. Uživatelé Ubuntu mohou využít podrobnějšího návodu na Ubuntu wiki.

Pidžin je souhrnný název pro dorozumívací jazyky, jejichž slovní zásoba i gramatika je založena na alespoň dvou (někdy ovšem i více) jazycích, vznikají především při kontaktu etnik obchodujících spolu nebo při kontaktu s kolonizátory, takovéto jazyky mají tedy mj. charakter mezinárodního pomocného jazyka. Pidžinizované jazyky mají zjednodušenou a rozvolněnou gramatiku. Pidžinizované jazyky nemohou být nikdy mateřštinou, mohou se ovšem v mateřštinu vyvinout kreolizací. Například koncem 18.stol se osvobození otroci mluvící různými jazyky sešli ve Freetownu a dorozumívali se pidžinizovanou angličtinou. Příští generace pro ni však vytvořila plnohodnotnou gramatiku a slovní zásobu (proces kreolizace)a vznikl nový jazyk krío. Podobným procesem pidžinizace a následné kreolizace vznikly pravděpodobně románské jazyky z latiny.
Pidžinizované jazyky existují po určitou dobu, pominou-li determinující aspekty pidžin mizí. Někteří lingvisté (např. H. Ekkehard Wolf) odmítají považovat pidžiny za nedokonalé jazyky, ale dokazují, že mnohé pidžiny používají podobných jazykových nástrojů a jejich „nedokonalost“ odpovídá jejich funkci.