Jingle

Jingle je rozšíření XMPP/Jabber protokolu podporující p2p – to umožnuje přenos hlasu či videa. Přestože je Jingle protokol dostupný veřejnosti, Google Talk využívá trochu jinou verzi a tak je většina klientů deklarujících kompatibilitu s Jingle protokolem odsouzená na pouhou kompatibilitu s GTalk