ICQ

ICQ je software pro instant messaging využívající protokolu OSCAR. Program byl vyvinut izraelskou firmou Mirabilis a vydán v roce 1996. Nynější vlastníkem je firma AOL, která v roce 1998 koupila firmu Mirabilis za 407 milionů dolarů. V Česku zajišťuje podporu, oficiální překlad a prezentaci klienta ICQ firma a portál Atlas.cz. (Wiki)

Registrací ICQ účtu uživatel souhlasí, že četl a že respektuje všechny dokumenty ve kterých mimo jiné stojí, že:

  • ICQ se nesmí používat, pokud uživatel není starý alespoň 13 let
  • nesmí se používat/vytvářet žádný jiný než oficiální klient
  • nesmí se z oficiální aplikace odstraňovat reklamy
  • ICQ protokol může být kdykoli upraven nebo ICQ síť zastavena bez jakéhokoli varování
  • nesmí se používat ICQ pro jinou než soukromou potřebu (např. firemní komunikace)
  • cokoli je odesláno do sítě ICQ, patří firmě AOL – jde o copyright; pokud je poslán třeba zdrojový kód něčího programu, majitelem se stává AOL
  • pokud je chyba v nějakém překladu podmínek do jiného jazyka, AOL za to nenese odpovědnost (tj. souhlasíte s anglickou verzí podmínek)
  • ICQ sice nesleduje data uživatelů, ale má právo je prodat