GPL, LGPL

16. 12. 2008

Oboje jsou licence, v čem se však liší? následující text byl z části převzat z wikipedie…

LGPL aplikuje copyleftové restrikce na program samotný, neuplatňuje je však na jiný software, který tento program toliko linkuje. Existují však určité další restrikce na tento software.

LGPL se primárně používá pro softwarové knihovny, využívá se však i pro samostatné aplikace, mezi nejznámější patří Mozilla a OpenOffice.org.

Hlavním rozdílem mezi GPL a LGPL je, že dílo pod LGPL lze linkovat (v případě knihovny „užívat“) programem, která nemá licenci (L)GPL, a který může být jak svobodný software, tak software proprietární.[1] Tento program (který není pod (L)GPL) lze šířit pod libovolnými licenčními podmínkami, pokud nejde o odvozené dílo. Pokud to odvozené dílo je, podmínky musí umožňovat „modifikace pro uživatelovu vlastní potřebu a reverzní inženýrství pro ladění takových modifikací“. Zda je dílo, které používá LGPL program odvozeným dílem či nikoli, je právní otázka. Samostatný spustitelný soubor, který dynamicky linkuje knihovnu, je obecně přijímán jako dílo, které není odvozené od knihovny. Považuje se za za „dílo, které používá knihovnu“ a platí pro něj sekce 5 licence LGPL.

Definice:

Tato licence, Lesser General Public License, se vztahuje na některé softwarové balíčky se zvláštním určením – typicky knihovny – od Free Software Foundation a dalších autorů, kteří se rozhodnou ji použít. Použít ji můžete i vy, ale doporučujeme vám, abyste si na základě dalšího výkladu nejprve důkladně rozmysleli, zda je v tom kterém případě lepší strategií použít tuto licenci, anebo běžnou General Public License.

Uzavřeno